Vopred vám ďakujeme
za dôveru, ktorú nám preukazujete a preukážete vašim záujmom
o naše služby.

Vladimír Durlák
riaditeľ spoločnosti
Tlačiareň Durlák

 
Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, súčasní a budúci partneri, klienti, vítame vás na našej stránke.

Tlačiareň Durlák
je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou.
S jej vznikom, 1. januára 1994, sa spája ambícia poskytovať svojim klientom unikátne, netradičné a vysoko kreatívne riešenia.

Ofsetová tlač
Našim zákazníkom ponúkame kompletný servis v oblasti ofsetovej tlače a tlačenej reklamy. Ofsetové dvojfarebné a štvorfarebné stroje formátu A2 s vlastným CTP. Hlavnou činnosťou našej firmy je ofsetová tlač, počínajúc tlačou vizitiek, hlavičkových papierov, cez rôzne firemné bloky a tlačivá, poštové poukážky, letáky, plagáty, pozvánky ... až po zložité plnofarebné prospekty, bloky, šanóny, knihy a brožúrky.

Knihárske spracovanie
V náväznosti na ofsetovú tlač zabezpečujeme aj knihárske spracovanie, napr. skladanie, väzba, ryhovanie, dierovanie a pod.
Technológia: linka na väzbu V1 a V2

Filozofia

...pravidlá, ktoré boli jasné už pri vzniku spoločnosti sa stali základnými piliermi jej filozofie
- zodpovednosť voči klientom, partnerom a zamestnancom
- rešpekt a dodržiavanie etických princípov
- fair play v podnikaní

Marketing
preniesť posolstvo, resp. imidž firmy, či značky do emocionálnej roviny cieľovej skupiny tak, aby v nej zanechal dlhodobý a hlboký pozitívny dojem.

Interné
vytvoriť priaznivú vnútrofiremnú klímu, budovať lojalitu, personálnu stabilitu a efektívny systém komunikácie na úrovni vedenie - zamestnanci a opačne.

made by boker