POŽIADAVKA NA KALKULÁCIU:
     
Dátum: Vybavuje:
Firma: Tel.:/Fax
E-mail: Kalkul. k zákazke č.:
Kalkulácia      
Názov (typ):
leták, blok, plagát atď.
Formát (po zložení):
A2, A3, A4, A5 atď.
Rozsah: počet strán
Materiál: gramáž, natieraný, matný
Farebnosť: 4+0, 4+1 atď
Väzba: V1, V2, V8 atď
Náklad: počet kusov
Spracovanie    
Osvit: osvit litografií
Iné: lak, lamino, dierovanie atď.
made by boker